Persónuverndarstefna

  • Netheimur ehf leggur mikið upp úr því að tryggja öryggi persónuupplýsinga notenda.
  • Netheimur ehf sér til þess að farið sé með allar persónuupplýsingar í samræmi við lög nr. 77/2000 um persónuvernd og úrvinnslu persónuupplýsinga.
  • Stefna Netheimur ehf er að geyma og vinna með eins lítið af persónugreinanlegum upplýsingum og mögulegt er til að geta veitt þá þjónustu sem Netheimur ehf ber að veita notenda.
  • Netheimur ehf ábyrgist að nýta sér ekki upplýsingar um notendur á óábyrgan, óöruggan eða ólöglegan hátt.
  • Allar upplýsingar sem notendur okkar vefsvæðis láta Netheimur ehf í té eða sem Netheimur ehf sækir með þeirra leyfi til þriðja aðila eru eingöngu sóttar í þeim tilgangi að hægt sé að veita þeim þá þjónustu sem þeir eiga rétt á.

Persónuupplýsingarnar

Við notum persónuupplýsingar þínar ekki í neinum öðrum tilgangi en þeirra er aflað. Við áskiljum okkur rétt til að deila persónuupplýsingum þínum með þriðju aðilum sem koma að tæknilegu viðhaldi eða greiðsluþjónustu (slíkir aðilar kallast héðan í frá einu nafni “þriðju aðilar”) að því marki sem nauðsynlegt er svo við getum innt þjónustuna af hendi. Við tryggjum að slíkir þriðju aðilar viðhafi fullan trúnað. Netheimur ehf ábyrgist að nota þessar upplýsingar eingöngu í bókhaldslegum tilgangi og til að tryggja réttindi notenda. Notendur http://www.netheimur.is (en ekki Netheimur ehf ) eiga sínar persónuupplýsingar og hafa einir aðgang að þeim ásamt starfsfólki Netheimur ehf . 

Tölfræðilegar samantektir

Netheimur ehf áskilur sér rétt til að útbúa ópersónugreinanlegar tölfræðilegar samantektir og aðrar afleiddar upplýsingar sem án alls vafa eru ekki persónugreinanlegar og nota sér þær í starfi félagsins, til dæmis fyrir ársskýrslu Netheimur ehf og á fundum á vegum félagsins. 

Vefhegðun

Þegar notendur heimsækja vefsvæðið http://www.netheimur.is, kann vefsvæðið http://www.netheimur.is að safna tæknilegum upplýsingum um notkun þeirra, t.d. um tegund vafra, hvaða vefsíður notendur heimsækja á http://www.netheimur.is, tímann sem notendur verja á vefnum o.s.frv. Þess konar upplýsingar eru eingöngu notaðar til að bæta upplifun notenda af þjónustunni, t.d. með því að bæta hönnun þjónustunnar eða láta notendur vita af hugsanlegum tæknilegum vandamálum í búnaði þeirra. 

Upplýsingar til 3. aðila

Netheimur ehf mun ekki undir nokkrum kringumstæðum afhenda, selja eða leigja persónuupplýsingar notenda http://www.netheimur.is til þriðja aðila nema Netheimur ehf sé það skylt samkvæmt lögum eða samkvæmt beiðni notanda. 

Bókhaldsgögn

Bókhaldsgögn eru geymd í samræmi við lög og reglur um færslu bókhalds og varðveislu þess. Að þeim tíma liðnum er gögnunum eytt, upplýsingum á skilagreinum er þó ekki eytt. 

Takmörkun ábyrgðar

Að því marki sem gildandi lög heimila, ber Netheimur ehf enga skaðabótaábyrgð vegna atvika sem upp kunna að koma vegna þess hvernig þjónustan er notuð eða útveguð, nema ef hægt er að rekja slík atvik til vítaverðrar vanrækslu eða misferlis af ásetningi af hálfu Netheimur ehf . Netheimur ehf ber enga ábyrgð á töfum sem verða á þjónustunni eða því að þjónustan virki ekki sem skyldi vegna óviðráðanlegra atvika (force majeure). 

Lög og lögsaga

Þessi persónuverndarstefna fellur undir íslensk lög. Leysa skal úr ágreiningi sem kann að rísa eða í tengslum við persónuverndarstefnuna fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur ef ekki er hægt að leysa úr honum á annan hátt. 

Breytingar

Netheimur ehf áskilur sér rétt til þess að breyta og uppfæra persónuverndarstefnu þessa hvenær sem er. Við látum vita af slíkum breytingum á heimasíðu Netheimur ehf . 

Tengiliðaupplýsingar

Ef þú óskar eftir nánari upplýsingum varðandi persónuverndarstefnu Netheimur ehf skaltu hafa samband við okkur hér: Sími: 5500250, Netfang: adstod@netheimur.is

Traust er eitt af einkunnarorðum Netheimur ehf og leggur félagið mikla áherslu á að tryggja öryggi þeirra persónuupplýsinga sem notendur http://www.netheimur.is treysta Netheimur ehf fyrir.